Djeco - Kartová hra Mimo Rigolo

Mimická a postrehová hra, pre min. 3 hráčov; od 5 rokov

Kartová hra Mimo Rigolo

Cieľ hry: Spomedzi niekoľkých príšeriek nájdi tú, ktorú napodobnil druhý hráč a získaj kartu. Víťaz potrebuje 5 kariet.
Postup: Hráči poukladajú na stôl 7 kariet a ostatné dajú na kôpku. Hráč, ktorý je na rade, si berie z kôpky karty dovtedy, kým nenájde kartu zhodnú s niektorou z vyložených kariet. Pózu príšerky na tejto karte napodobní a kto ju uhádne, ten si môže kartu zobrať. Víťaz je ten, kto získa 5 kariet.
Plus: Zábavné príšerky, ktorých pózu treba napodobniť. Smiech zaručený.

Odporúčaný vek: 5 - 9 rokov
Počet hráčov: 3 - 6
Počet kariet: 48
Trvanie hry: ca. 15 min.

Rozmery balenia: 8,5 x 11,7 x 2,8 cm 

Vek: 5 - 9 rokov Počet hráčov: 3 - 6 Obsah: 48 kariet Cieľ hry: Uhádnuť, ktorá príšerka bola napodobnená. Príprava hry: Karty premiešajte. Doprostred stola vyložte 7 kariet lícovou stranou nahor a ostatné uložte na kôpku. Priebeh hry: Hru začne najstarší hráč. Z kôpky kariet si zoberie vrchnú kartu a položí ju vedľa ostatných vyložených kariet, takisto lícovou stranou nahor. Následne si potiahne ďalšiu, "tajnú" kartu, ktorú už ostatným neukáže. - Keď sa "tajná" karta nezhoduje s niektorou z vyložených kariet, priloží ju k nim a zoberie si ďalšiu. Toto opakuje dovtedy, kým si nepotiahne kartu, ktorá sa zhoduje s niektorou z vyložených kariet. - Keď sa "tajná" karta zhoduje s niektorou z vyložených kariet, hráč si zapamätá polohu rúk príšerky na karte a kartu položí otočenú lícom nadol pred seba. Keď sú ostatní hráči pripravení, napočíta do 3, postaví sa a napodobní polohu rúk príšerky. Ostatní sa snažia uhádnuť, ktorú príšerku z vyložených kariet hráč napodobnil. Hneď ako niektorý hráč zistí, ktorú príšerku hráč napodobnil, položí na danú kartu ruku. Najskôr si preskúšajte jednotlivé pózy (polohu rúk a nôh) príšeriek, aby ste sa vyhli prípadným nedorozumeniam. Upozornene. Obsahuje malé časti. POZNÁMKA: Je viacero kariet s rovnakou príšerkou, a preto je možné, že bude vyložených niekoľko rovnakých príšeriek. V tomto prípade môžu položiť ruku na dané karty aj viacerí hráči alebo jeden hráč na 2 karty s rovnakou príšerkou. - Keď hráč položil ruku na správnu kartu, položí kartu pred seba (ak dal ruky na 2 karty, tak pred seba položí obe karty). - Keď sa hráč pomýlil a položil ruku na nesprávnu kartu, nechá kartu ležať. Ak sú na stole karty s príšerkou, ktorú hráč napodobnil, ale nikto na nich nepoložil ruku, zostanú vyložené. Kartu s príšerkou, ktorú hráč napodobnil, priloží otočenú lícom nahor k ostatným vyloženým kartám. Hráč, ktorý vyhral kartu/karty, začne ďalšie kolo - zoberie si z kôpky kartu. Keď vyhrali kartu viacerí, začne ďalšie kolo starší z nich. Koniec hry: Víťazom je hráč, ktorý prvý získa 5 kariet. Variant pre pokročilých: Napodobňovateľ napodobní polohu rúk aj nôh. Hráči musia hľadať príšerku v rovnakej polohe.

Vyberte si variant:

7,95 €